På Bellmanskällans motessoriförskola går totalt 80 barn.

Vi har fem avdelningar: de mindre barnen, 1-3 år, går på Pandan och Nallen. Året de fyller tre år flyttar de upp till någon av våra tre storbarnsavdelningar: Myran, Elefanten och Nyckelpigan.

Läs mer om hur vi arbetar med de lägre respektive högre åldrarna.

Slide 3