sthlms stadGemensamt ansökningssystem i Stockholms stad

Stockholms stad har infört ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Från 3 oktober 2014 söker föräldrar även till fristående förskolor/pedagogisk omsorg via e-tjänsten Min barnomsorg på Stockholm.se (e-legitimation krävs).

Bellmanskällans Montessoriförskola följer Stockholms stads köregler samt stadens ramtider, kl. 6.30 – kl. 18.30. Förskolan har en beredskap att möta upp vårdnadshavares ändrade vistelsetider inom Stockholms stads ramtider. Vi är inte med i den gemensamma kön och omfattas inte då av punkt 5.1 och 5.2 (Stadens kö och placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg) när det gäller barn med behov av särskilt stöd och platsgaranti. Vi har vår egna interna kö inom stadens webb, Klicka på ”Fristående förskolor” när du är inne på stadens webb.

Du som ansöker om plats för ditt barn i någon av stadens verksamheter behöver prioritera max fem verksamheter bland dem du har valt. Logga in i Min barnomsorg (du behöver e-legitimation) och följ instruktionerna.

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 508 00 508, och på mejl: forskola@stockholm.se.

Vid frågor om Bellmanskällans Montessoriförskola, hör av dig till förskolechef Berit Oscarsson. Tel: 070-830 77 45, info@bellmanskallan.se

Här kan du läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet och om stadens köregler.