Om du vill ställa ditt barn i kö hos oss är du välkommen att göra det via Stockholms stads hemsida ”Hitta förskola”. Bellmanskällans Montessoriförskola erbjuder platser via när ledig plats finns. Bellmanskällans Montessori förskola är inte med i stadens gemensamma kö och omfattas inte av punkt 5.1 och 5.2 när det gäller barn i behov av särskilt stöd och platsgaranti (Stadens kö och placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg).

Bellmanskällans Montessoriförskola har beviljats undantag från öppenhets kravet vilket innebär att vårdnadshavarna tar del av informationen kring undantagen och accepterar följande villkor;

1. Minst en vårdnadshavare i varje familj förväntas delta aktivt i föreningens styrelse eller arbetsgrupper.

2. Varje vårdnadshavare förväntas delta i storstädnings- och upprustnings dagar vid fyra tillfällen per läsår.

3. Alla medlemmar förväntas delta vid föreningens stämmor.

4. Varje vårdnadshavare förväntas ha intresse för montessoripedagogiken och delta i föreningens montessori kurs för vårdnadshavare.

5. Varje vårdnadshavare förväntas göra en jour insats vid personalens frånvaro enligt rullande schema. Detta villkor är vilande för tillfället då förskolan har egna vikarier.

Bellmanskällans Montessoriförskola har öppet mellan kl. 7.30-17.00. Vid behov möter vi upp vårdnadshavarnas ändrade behov av vistelsetider inom Stockholms stads ramtider, kl. 6.30 – kl. 18.30.

Vid frågor om Bellmanskällans Montessoriförskola, hör av dig till förskolechef Berit Oscarsson. Tel: 070-830 77 45, info@bellmanskallan.se