Enligt beslut från utbildningsförvaltningen har Bellmanskällans Montessoriförskola beviljats vissa undantag från skollagens öppenhetskrav. För att barn ska kunna erbjudas plats hos oss kräver vi följande insatser från ett barns vårdnadshavare:

  • Minst en av vårdnadshavarna i varje familj förväntas delta aktivt i föreningens styrelse, valberedning eller arbetsgrupper i minst två år under sitt/sina barns vistelsetid i förskolan. Arbetsinsatsen uppskattas till två till tio timmar per månad under tiden man är aktiv beroende på roll eller arbetsgrupp.
  • Varje vårdnadshavare förväntas delta aktivt i storstädnings- och upprustningsdagar av inne- och utemiljö. Arbetsinsatsen uppskattas till sex timmar per gång vid sammanlagt fyra tillfällen per läsår.
  • Minst en vårdnadshavare i varje familj förväntas delta vid den årliga föreningsstämman samt eventuellt extrastämmor. Arbetsinsatsen uppskattas till tre timmar per läsår.
  • Varje vårdnadshavare ska ha intresse för montessoripedagogiken och vara beredda att i möjligaste mån stödja och främja barnens utveckling i enlighet med dess principer. Varje vårdnadshavare förväntas delta i en introduktionskurs i montessoripedagogik. Kursen tar uppskattningsvis fem timmar.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.