Nyckelpigan, Elefanten och Myran

Elefanten

Vi har tre avdelningar för våra barn som är mellan 3-5 år – Nyckelpigan, Myran och Elefanten

Vår målsättning är att barnen ska växa upp till glada, trygga och självständiga individer med stark självkänsla. Respekt och empati mellan oss alla – både människor, djur och natur – är viktiga grundstenar i montessoripedagogiken.

Vi välkomnar barnen till en harmonisk och väl förberedd miljö, där varje barn efter eget sinne har stor frihet att välja lek, arbete och sysselsättning. Vi har fasta rutiner under dagen och veckan, var sak har sin bestämda plats. Yttre ordning skapar inre trygghet. Barnen har tydliga ramar att följa när det gäller hänsynstagande till varandra, material samt vår inne- och utemiljö.

Myran jordglobVi är nyfikna på barnens intressen och lyfter ämnen som intresserar dem i olika temaarbeten där vi väver in språk, matematik, naturvetenskap, kultur och skapande. Vi har t.ex. olika dockor som har olika familjeförhållanden och kommer från olika världsdelar. De dramatiserar upp händelser som hjälper barnen att se och diskutera hur man är en god kamrat och medmänniska. Med hjälp av dockorna lyfter vi jämlikhet och genusfrågor. Vi vill lära barnen att se allas olikheter och att kunna respektera dem. Detta för att ge barnen en bra grund att stå på för att kunna möta framtiden.

Vår ambition är att barnen finner glädje och inspiration i att vara tillsammans samt att vi väcker lusten och förmågan till att lära. Kärlek och respekt är två ord som tydligt beskriver verksamheten.