Pedagogiken på Bellmanskällan

Bellmanskällans Montessoriförskolas verksamhet utgår från följande styrdokument: Skollagen 2011, Förskolans läroplan Lpfö 98[10], Stockholms stads förskoleprogram, Skolverkets Allmänna råd.

Inriktningen på vår pedagogik är montessori. Utgångspunkten är att se varje barn individuellt och att uppmuntra varje barns egna inneboende nyfikenhet och vilja att lära. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv!”

Maria Montessori (1870-1952) föddes i Italien och blev landets första kvinnliga läkare. Hon intresserade sig tidigt för barns utveckling. Genom observationer kunde hon se ett tydligt mönster i hur barnens intressen varierar med ålder och mognad. Hon kunde konstatera att alla barn går igenom samtliga stadier, men tiden för hur länge ett barn är kvar i ett utvecklingsstadium varierar mellan olika individer. Hon fann att barn under olika mognadsstadier är mottagliga för olika slags kunskap och att det är värdefullt att ta tillvara dessa intresseperioder, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder.

Maria Montessori menar att man tar bäst tillvara barnets spontana lust för arbete genom att låta barnets intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en uppgift och barn som vill lära sig något nytt upprepar en övning om och om igen. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i sin egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna i montessoripedagogiken.

En annan grundpelare i pedagogiken är lärandemiljön. För bästa lärande och utveckling är det viktigt att tillhandahålla en miljö som stimulerar och ger barnen många erfarenheter. I en sådan ”förberedd miljö” ansåg Maria Montessori att barnen spontant blev stimulerade och aktiva.

På Bellmanskällan ges varje barn möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt. Pedagogens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och med hjälp av särskilt material erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse. Genom lek och stimulans får barnet utlopp för sin fantasi, och dess inneboende resurser tas tillvara.

Läs mer om montessoripedagogik här eller på montessoriforbundet.se

Montessorikurs för föräldrar

Varje läsår erbjuder förskolan nya föräldrar en grundkurs i Montessori. Kursen ger en förståelse för Montessoripedagogiken och vad detta innebär för barnen. Dessutom får du tankar om vad du som förälder kan tänka på i ditt eget agerande och i samspel med ditt barn, så att det är i linje med vad ditt barn ser och gör på förskolan.