När: Lördag 27 januari kl 10-13
Var: Bellmanskällans Montessoriförskola
Adress: Brådstupsvägen 9


Vi berättar gärna om hur vi jobbar utifrån Montessoripedagogiken och Läroplanen för förskolan. Grundläggande tankar inom Montessori är förberedd miljö, frihet under ansvar, individuellt lärande och samarbete, hjälp till självhjälp, konkret material, hållbart samhälle och fred.

Välkomna att se vår fantastiska förskola, prata med våra pedagoger, rektor och styrelsen