I december 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad.

Läs informationen kring de reviderade reglerna här.